CCE certificates
CCE d.o.o
Svetovanje in inženiring
Stegne 21c, SI 1000 Ljubljana
tel: +386 1 5837330
fax: +386 1 5111464
info@cce.si
© 2013 CCE, vse pravice pridržane
Oblikovanje Krearna
Tehnična izvedba Vikida

Izračuni kratkih stikov, selektivnostne študije in nastavitev zaščit

Aplikativne študije

Celovita izvedba projektov zahteva izdelavo aplikativnih študij, potrebnih za definiranje elementov sistema in izračun nastavitev zaščitnih terminalov.

 

Za lastne projekte in zunanje naročnike izdelujemo naslednje vrste študij:

 

izračun kratkostičnih tokov, pretokov moči, ugotavljanje dinamične in statične stabilnosti ter analizo elektromagnetnih prehodnih pojavov;
določanje koncepta sekundarnega sistema na podlagi konfiguracije pripadajočega primarnega sistema in rezultatov na njem opravljenih omrežnih študij;
optimizacijo obstoječega sekundarnega sistema na podlagi tehničnih in ekonomskih meril;
izdelavo načrta selektivnosti in izračun nastavitev zaščitnih terminalov;
matematično modeliranje in simulacijo delovanja primarnega sistema za sisteme vodenja in regulacije.

 

Pri izdelavi študij se pogosto srečujemo s pomanjkanjem potrebnih vhodnih informacij. V takšnih primerih posežemo po bogati bazi podatkov, ki smo jo zgradili na podlagi izkušenj iz preteklih projektov. S pomočjo interpolacije tako pridemo do rezultatov, ki so zelo blizu realnim.