CCE certificates
CCE d.o.o
Svetovanje in inženiring
Stegne 21c, SI 1000 Ljubljana
tel: +386 1 5837330
fax: +386 1 5111464
info@cce.si
© 2013 CCE, vse pravice pridržane
Oblikovanje Krearna
Tehnična izvedba Vikida

Projektiranje

Kot projektivno podjetje smo na seznam Inženirske zbornice Slovenije vpisani pod zaporedno številko 0743.

 

Izvajamo projektiranje sekundarnih sistemov zaščite, vodenja, izmeničnega in enosmernega razvoda ter spremljajočih komunikacijskih sistemov za potrebe elektroenergetskih objektov. Sem sodijo prenosne in razdelilne transformatorske postaje, elektrarne in elektroenergetski postroji v industriji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uporabljamo najnovejše CAD programe, povezane s podatkovno bazo, kar nam omogoča, da ob majhnem številu inženirjev projekt končamo v zelo kratkem času.

 

Izdelujemo vso potrebno projektno dokumentacijo v vseh večjih svetovnih jezikih.

 

Dokumenti, ki jih vsebujejo naši projekti, so naslednji:

splošni del s pripadajočimi izjavami,

enopolna shema,
spisek vgrajenega materiala,
izgled omare in montažna risba,
prikaz spončnih letev,
razvite tokovne sheme,
spisek zvez,
priključne sheme.

 

Pri kompleksnih projektih, ki vsebujejo tudi medsebojne povezave v stikališču, dodamo še:

funkcionalni diagram zaščite, kontrole in meritev,
spisek kablov,
spisek kabelskih zvez,
izračune tokovnih in napetostnih merilnih transformatorjev z izračunom presekov kablov,
tehnične opise sistema, podsklopov in vgrajene opreme,
navodila za spuščanje v pogon, obratovanje in vzdrževanje sistema.