CCE certificates
CCE d.o.o
Svetovanje in inženiring
Stegne 21c, SI 1000 Ljubljana
tel: +386 1 5837330
fax: +386 1 5111464
info@cce.si
© 2013 CCE, vse pravice pridržane
Oblikovanje Krearna
Tehnična izvedba Vikida

Vzdrževanje elektroenergetskih naprav

Vzdrževanje elektroenergetskih naprav temelji na periodičnem preizkušanju in se kasneje nadgrajuje v tehnično svetovanje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Našim kupcem nudimo pogodbeno preventivno vzdrževanje elektroenergetskih objektov, kar obsega periodična preizkušanja tako sekundarnih kot primarnih sistemov.

 

Periodična preizkušanja so del sistemskega pristopa k zagotavljanju pravilnega in zanesljivega delovanja elektroenergetskega omrežja v elektrarnah, prenosu in distribuciji električne energije ter znotraj industrijskih sistemov.

 

V normalnem obratovalnem stanju je izrednih dogodkov, ob katerih bi prišlo do izklopa, zelo malo. Periodično preizkušanje elektroenergetskih naprav pokaže njihovo pripravljenost, da pravilno odreagirajo, ko je to potrebno.

 

Periodično preizkušanje izvajamo na naslednjih napravah:

Različnih zaščitah v elektroenergetskih sistemih, kjer s simulacijo vseh mogočih stanj, potrebnih za pravilno delovanje, preverimo obratovalno pripravljenost zaščitnih sistemov.


Merilnih napravah, kjer preverimo vrednosti meritev v celotnem krogu, vključno z napetostnimi in tokovnimi transformatorji s primarnim preizkusom.


Kontrolnih napravah in preklopnih aparatih, kjer preverimo funkcionalno delovanje in medsebojna zapahovanja preklopnih aparatov.

 

Po opravljenem preizkušanju pripravimo podroben opis stanja na postaji, ga dokumentiramo z ustreznimi testnimi protokoli ter priložimo CD z aktualnimi konfiguracijami in nastavitvami zaščitnih relejev.

 

V primeru, da med periodičnim preizkusom odkrijemo kakršno koli okvaro v sistemu, lahko kupcu ponudimo njeno sanacijo.

 

Sklenemo tudi pogodbo za tehnično svetovanje, ki se nanaša na zaščitne in kontrolne terminale ter sisteme vodenja. S kupci se dogovorimo za svetovanje o konfiguraciji zaščitnih in kontrolnih naprav ter uvajanje operaterjev v delo z njimi. Ob obnovi ali nadgradnji energetskega sistema svojim kupcem svetujemo in jim pomagamo pri naročanju ter nakupu.