CCE certificates
CCE d.o.o
Svetovanje in inženiring
Stegne 21c, SI 1000 Ljubljana
tel: +386 1 5837330
fax: +386 1 5111464
info@cce.si
© 2013 CCE, vse pravice pridržane
Oblikovanje Krearna
Tehnična izvedba Vikida

izdelava aplikacij microscada pro

Obvladamo različna orodja in vse potrebne korake za izdelavo sistema vodenja.

Tak sistem sloni na:

ustrezno parametriranih krmilnih in zaščitnih terminalih,
izbiri in povezavi ustrezne komunikacijske infrastrukture,
pravilno konfigurirani procesni bazi,
procesnih zaslonih, ki odražajo pravo stanje primarnega sistema,
pravilno delujoči komunikacijski in računalniški opremi,
zagotavljanju informacijske/internetne varnosti vseh elementov sistema.

Posebno pozornost posvečamo dokumentiranju našega dela. Na ta način nadziramo kvaliteto procesa izdelave. Naš delovni pristop vključuje:

blok shemo in osnovni opis, ki ju izdelamo na podlagi naročnikovih zahtev;
izbiro in dobavo različne opreme;
pripravo funkcionalnega opisa in spiskov signalov;
osnovno pripravo računalnikov in naprav s potrebnimi nastavitvami operacijskega sistema;
instalacijo namenske programske opreme in predpripravo za izdelavo aplikacij;
dodelavo in izgradnjo knjižnic ter pomožnih elementov;
izdelavo grafičnega vmesnika človek-stroj;
izdelavo procesne baze;
razvoj nestandardnih funkcij;
pripravo testne dokumentacije;
tovarniško preizkušanje;
izdelavo navodil za obratovanje in vzdrževanje;
nadzor montaže in prevzemnih preizkušanj.