CCE certificates
CCE d.o.o
Svetovanje in inženiring
Stegne 21c, SI 1000 Ljubljana
tel: +386 1 5837330
fax: +386 1 5111464
info@cce.si
© 2013 CCE, vse pravice pridržane
Oblikovanje Krearna
Tehnična izvedba Vikida

Sistemi daljinskega vodenja

Daljinsko vodenje kot eden od elementov sekundarnega sistema je v zadnjih desetletjih napredovalo od enostavnih naprav v kompleksen sistem. V podjetju CCE sledimo temu razvoju, zato smo se usposobili za dobavo kompleksnih rešitev lokalnega in daljinskega vodenja, pri čemer uporabljamo izdelke najpomembnejših svetovnih proizvajalcev.

Naše rešitve daljinskega vodenja obsegajo:

 • porazdeljene in centralizirane sisteme za zajem stanj in informacij;
 • enostavne in kompleksne grafične vmesnike;
 • različne komunikacijske vmesnike za izvedbo postajne komunikacije;
 • komunikacijske pretvornike za povezavo z nadzornimi centri;
 • analizo in simulacijo dogajanja na komunikacijskem kanalu;
 • »stand-alone« in »hot-stand-by« rešitve, ki omogočajo optimalno razmerje med zahtevano razpoložljivostjo opreme in kompleksnostjo sistema.

 

Obvladujemo vsak korak izdelave sistema vodenja ter sledimo razvoju in nadgradnjam sistemov:

 • za naročnika pripravimo elaborat potreb in zahtev;
 • določimo potrebne parametre sistema SCADA ali RTU;
 • določimo potrebne parametre komunikacijskega sistema;
 • opravimo konfiguriranje in parametriranje sestavnih delov;
 • izvedemo tovarniški preizkus;
 • opravimo nadzor nad namestitvijo opreme;
 • izvedemo prevzemno preizkušanje na objektu;
 • na željo naročnika pripravimo plan vzdrževanja in servisiranja.

 

V našem laboratoriju, bogato opremljenem z zaščitno-krmilnimi napravami in preizkusno opremo, izvajamo šolanja, preizkušamo nove konfiguracije in analiziramo probleme.