CCE certificates
CCE d.o.o
Svetovanje in inženiring
Stegne 21c, SI 1000 Ljubljana
tel: +386 1 5837330
fax: +386 1 5111464
info@cce.si
© 2013 CCE, vse pravice pridržane
Oblikovanje Krearna
Tehnična izvedba Vikida

Kdo smo

Smo inženirsko podjetje za zaščito, vodenje in sisteme SCADA, ki se uporabljajo v proizvodnji, prenosu ter distribuciji električne energije.

 

Poslanstvo, ki ga zasledujemo, je zagotavljati tehnične pogoje za kakovostno in zanesljivo preskrbo z električno energijo. To nam uspeva z dobavo domišljenih sekundarnih sistemov, ki omogočajo optimalno vodenje, zanesljivo zaščito in učinkovito komunikacijo.

 

Naša vizija je utrditi položaj enega vodilnih integratorjev sekundarnih sistemov na svetu. Dosegamo jo s krepitvijo dolgoročnih poslovnih povezav in partnerskih odnosov.

Prizadevamo si, da naši odjemalci, ko se jim pokaže potreba po sekundarnih sistemih, najprej pomislijo na nas.

Z razvojem informacijske tehnologije in nujnostjo multidisciplinarnega pristopa se čedalje bolj kaže potreba po sistemskih integratorjih. To so podjetja, kot je naše, ki s strokovnostjo, prožnostjo in prizadevanjem za sinergijo ustvarjajo povezavo med proizvajalci in uporabniki. Sestaviti delujoč sistem iz opreme različnih proizvajalcev ni vedno lahko in preprosto. Mi to znamo.

 

Že več kot dvajset let z visoko ravnijo tehničnih kompetenc izvajamo projekte po vsem svetu. Pri tem našim kupcem ponujamo učinkovito poslovanje z zanesljivimi partnerskimi družbami. Na področju sekundarnih sistemov v energetiki nudimo storitve vrhunske kakovosti. Nenehno sprejemamo nove izzive, ki omogočajo rast tako posameznika kot skupine.

 

Izjemno pozornost posvečamo ustvarjanju dobrih medsebojnih odnosov in dobrega vzdušja pri delu. Svojim zaposlenim, med katerimi so visoko motivirani in usposobljeni inženirji, omogočamo in jih spodbujamo k nenehnemu izobraževanju ter izpopolnjevanju. Ker smo družini prijazno podjetje, jim pomagamo tudi pri usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja.