CCE certificates
CCE d.o.o
Svetovanje in inženiring
Stegne 21c, SI 1000 Ljubljana
tel: +386 1 5837330
fax: +386 1 5111464
info@cce.si
© 2013 CCE, vse pravice pridržane
Oblikovanje Krearna
Tehnična izvedba Vikida

Politika podjetja

Politika družbe

 

 

 

 

 

 

Politika kakovosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okoljska politika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Politika družbe je prikazana na skici, ki ponazarja tri osnovna načela: profitabilno rast, varovanje okolja in družbeno odgovornost.


Vsak presek dveh osnovnih načel predstavlja različne kvalitete delovanja. Na preseku vseh treh je cilj družbene politike, to pa je uravnoteženost na vseh nivojih delovanja, tako navzven kakor znotraj družbe CCE.

 

CCE je tržno orientirana družba, v kateri visoka kakovost ne nastaja naključno, temveč je plod zastavljenih ciljev in uresničevanja politike kakovosti.

Najpomembnejši cilji so zadovoljstvo odjemalcev in zaposlenih ter širitev tržišča s prisotnostjo na svetovnem trgu.

 

Temelji politike kakovosti:

Kakovost naših izdelkov in storitev mora biti najmanj enakovredna kakovosti izdelkov in storitev vodilnih ter mednarodno priznanih podjetij v naši branži.
Vsak zaposleni se zaveda pomembnosti zadovoljstva odjemalcev, kar je posledica dobrega razumevanja in izpolnjevanja njihovih zahtev.
Kakovost naših izdelkov in storitev je odvisna od našega znanja ter izkušenj, zato posvečamo izjemno pozornost nenehnemu učenju in izobraževanju vseh naših zaposlenih.
Kakovost naših storitev in izdelkov je posledica doslednega izvajanja ter nadgrajevanja Sistema vodenja kakovosti in varovanja okolja.

Uspešnost politike kakovosti potrjuje certifikat ISO 9001.

 

Kot globalno usmerjena družba se CCE zaveda vse večjega in vse bolj perečega problema ohranjanja in varovanja okolja. Zato si je za nalogo zadala spodbujati odgovorno ravnanje do okolja in prispevati k večji ozaveščenosti.

Osnovni principi okoljske politike niso omejeni le na aktivnosti znotraj družbe, ampak tudi navzven. Od prvega stika s partnerji pa vse do nabave materiala ter izdelave in dobave naših izdelkov si prizadevamo za večjo okoljsko ozaveščenost naših dobaviteljev, podizvajalcev, kupcev in končnih uporabnikov. S svojim prizadevanjem skušamo prispevati k zmanjševanju škodljivih vplivov na okolje.

Tako pridobljena znanja in izkušnje so vgrajene v naš Sistem vodenja kakovosti in varovanja okolja, ki je v skladu s standardom ISO 14001.