CCE certificates
CCE d.o.o
Svetovanje in inženiring
Stegne 21c, SI 1000 Ljubljana
tel: +386 1 5837330
fax: +386 1 5111464
info@cce.si
© 2013 CCE, vse pravice pridržane
Oblikovanje Krearna
Tehnična izvedba Vikida

Reference

Dominikanska Republika

Dominikanska Republika 2007

HE LOPEZ ANGOSTORA in HE TAVERA - Obnovitev zaščitnih in kontrolnih sistemov za Empresa Generacion de Electricidad Hidro, Dominikanska Republika

Dominikanska Republika 2006

TP RAFEY - Spuščanje v pogon sistema zaščite za Trading Coraasan, Dominikanska Republika