CCE certificates
CCE d.o.o
Svetovanje in inženiring
Stegne 21c, SI 1000 Ljubljana
tel: +386 1 5837330
fax: +386 1 5111464
info@cce.si
© 2013 CCE, vse pravice pridržane
Oblikovanje Krearna
Tehnična izvedba Vikida

CCE, svetovanje in inženiring

CCE je podjetje za zaščito, vodenje in sisteme SCADA, ki se uporabljajo v proizvodnji, prenosu ter distribuciji električne energije.

 

Poslanstvo, ki ga zasledujemo, je zagotavljati tehnične pogoje za kakovostno in zanesljivo preskrbo z električno energijo. To nam uspeva z dobavo domišljenih sekundarnih sistemov, ki omogočajo optimalno vodenje, zanesljivo zaščito in učinkovito komunikacijo.

 

Naša vizija je utrditi položaj enega vodilnih integratorjev sekundarnih sistemov na svetu. Dosegamo jo s krepitvijo dolgoročnih poslovnih povezav in partnerskih odnosov.

 

novice

10.05.2017

CCE sodeluje pri prenovi 10 kV stikališč TP09 in TP11 v Talumu. Podpisali smo pogodbo za vključitev prenovljenih SN stikališč TP09 in TP11 v nadzorni sistem. Obseg del v nadzornem sistemu vključuje pripravo procesnih zaslonov skupaj s procesnim vodilom IEC 61850, na nivoju stikališč TP09 in TP11 pa konfiguriranje zaščitnih funkcij in izvedbo sekundarnih preizkusov.

23.02.2017

 

132/33kV New City Centre - distribucijska transformatorska postaja v Dar es Salaamu, Tanzanija je bila energizirana in priključeni prvi porabniki. CCE je dobavil sklop sekundarne opreme za vodenje in  zaščito ter sistem lastne rabe, ki vključuje razvod in baterije z usmerniki. Dobavili smo tudi opremo za zaščito in klasično vodenje dveh daljnovodnih polj za drugo stran.