EN

Kdo smo

Smo inženirsko podjetje za zaščito, vodenje in sisteme SCADA, ki se uporabljajo v proizvodnji, prenosu ter distribuciji električne energije. 

Že več kot trideset let z visokim nivojem tehničnih kompetenc izvajamo projekte po vsem svetu. Pri tem našim kupcem ponujamo učinkovito poslovanje z zanesljivimi partnerskimi družbami. Na področju sekundarnih sistemov v energetiki nudimo storitve vrhunske kakovosti. Nenehno sprejemamo nove izzive, ki omogočajo rast tako posameznika kot skupine. 

 Izjemno pozornost posvečamo ustvarjanju dobrih medsebojnih odnosov in dobrega vzdušja pri delu. Svojim zaposlenim, med katerimi so visoko motivirani in usposobljeni inženirji, omogočamo in jih spodbujamo k nenehnemu izobraževanju ter izpopolnjevanju. Ker smo družini prijazno podjetje, jim pomagamo tudi pri usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja. 

Z razvojem informacijske tehnologije in nujnostjo multidisciplinarnega pristopa se čedalje bolj kaže potreba po sistemskih integratorjih. To so podjetja, kot je naše, ki s strokovnostjo, prožnostjo in prizadevanjem za sinergijo ustvarjajo povezavo med proizvajalci in uporabniki. Sestaviti delujoč sistem iz opreme različnih proizvajalcev ni vedno lahko in preprosto. Mi to znamo. 

URAVNOTEŽENOST KOT POLITIKA DRUŽBE

Politika družbe je prikazana na skici, ki ponazarja tri osnovna načela: profitabilno rast, varovanje okolja in družbeno odgovornost. Vsak presek dveh osnovnih načel predstavlja različne kvalitete delovanja. Na preseku vseh treh je cilj družbene politike, to pa je uravnoteženost na vseh nivojih delovanja, tako navzven kakor znotraj družbe CCE. 

Poslanstvo

Poslanstvo, ki ga zasledujemo, je zagotavljati tehnične pogoje za kakovostno in zanesljivo preskrbo z električno energijo. To nam uspeva z dobavo domišljenih sekundarnih sistemov, ki omogočajo optimalno vodenje, zanesljivo zaščito in učinkovito komunikacijo.