EN

Novice

Odpremili smo kontrolno in zaščitno sekundarno opremo za 4 transformatorske postaje v Iraku.

Podpisali smo pogodbo za nov projekt v Iraku, za projektiranje in dobavo sistemov zaščite, vodenja in obračunskih meritev za štiri transformatorske postaje v Iraku. 132/33kV tranformatorske postaje Boob Al Sham, Kut Center, Al Dewaniya in Al Hussainiya so del projekta rekonstrukcije elektroenergetskega sistema Iraka.

Ob dopolnjeni 30. obletnici obstoja podjetja je zaživela nova spletna stran.

Ivo Marc je novi direktor CCE, Aleš Selan pa tehnični direktor.

Goran Jovanović, ki je CCE vodil skoraj 30 let, ostaja v podjetju kot svetovalec.

V Akademiji distribucije Elektro Maribor je CCE izvedel predstavitev svojih tehničnih rešitev.

Prisotnim smo predstavili nekatere referenčne objekte, rešitve za zaščito in vodenje RTP postaj in novost za nadaljnjo digitalizacijo RTP postaj.

Srečanja se je udeležilo preko 30 inženirjev iz večine slovenskih elektrodistribucijskih podjetij.

Aleš Selan in Goran Jovanović sta bila dolga leta edina CCE-jeva inženirja s strokovnim izpitom, vpisana v imenik pooblaščenih inženirjev pri Inženirski zbornici Slovenije.

Lani se jima je pridružil Adis Lović.

Letos je strokovni izpit opravil Srečko Herga. Čestitamo!

4. junija smo CCE-jevi kolesarji predčasno ugasnili računalnike ter se odpravili na popoldanski izlet proti Gorenjski. Vreme nam je bilo naklonjeno, družba je bila odlična in soglasno smo se odločili, da bodo tovrstni dogodki odslej naprej naša stalnica. 
S predstavnikom našega kupca smo uspešno zaključili tovarniški prevzem za projekt Nzove, naš četrti projekt v Ruandi.Doslej smo s sistemi za zaščito in vodenje opremili osem transformatorskih postaj v tej državi.
Zaključili smo posodobitev zaščite SN kablov v podjetju Talum d.d. V okvirju projektov integracije TP00 Stikalnica,TP09 Ulital in TP11 Rondelice smo posodobili/zamenjali 28 začitnih terminalov na 14 SN kabelskih povezavah. Obseg dobave je vključeval projektno dokumentacijo za menjavo zaščitnih terminalov, dobavo novi zaščitnih terminalov, konfiguriranje in testiranje zaščitnih terminalov ter predelavo nadzornega sistema. Napredni sistem kabelskih zaščit vključuje hitro izmenjavo informacij z IEC61850 GOOSE telegrami.
4. aprila smo uspešno spustili v obratovanje nov RTU za daljinski nadzor HE Solkan. Dotrajani sistem za zajem informacij smo zamenjali s sodobno napravo RTU560 proizvajalca ABB.