EN

PRODUKTI IN STORITVE

CELOVITE REŠITVE

Naše rešitve za sekundarne sisteme obsegajo:

 • Dobavo sekundarnih sistemov na ključ

 

 • Rekonstrukcijo obstoječih objektov

 

 • Širitve in nadgradnje obstoječih objektov in posameznih sklopov

Projektiramo, izdelujemo in preiskušamo različne zaščitne sistema

Projektiramo, konfiguriramo in dobavljamo različne sisteme vodenja

Obvladamo sisteme lastne rabe ...

Dobavljamo komunikacijske sisteme...

Dobavljamo sisteme za merjenje električne energije

CCE Dejavnosti in podporne storitve

Pri dobavi in izdelavi celovitih rešitev obvladamo vse potrebne dejavnosti in storitve.

Naše dejavnosti obsegajo:

 • Projektiranje sekundarnih sistemov
 • Izdelava sekundarnih sistemov, zaščitnih in kontrolnih omar, AC in DC distribucijskih omar, sistemov vodenja in komunikacijskih sistemov
 • Izdelava konfiguracij zaščitnih in kontrolnih terminalov
 • Konfiguriranje kntrolnih sistemov
 • Nadzor montaže
 • testiranje primarne opreme
 • Vodenje gradbišča s poudarkom na sekundarnih sistemih
 • Spuščanje v pogon dobavljene opreme ali opreme drugih dobaviteljev
 • Študije selektivnosti, izračun kratkih stikov in izdelava nastavitev zaščitnih terminalov