EN

vrednote

Vrednote, ki jih živimo določajo naš odnos do okolja. Določajo način kako sprejemamo informacije in kako jih oblikujemo ter delimo.

Da lahko to počnemo tako, da smo..., delamo s srcem, vedno spoštujemo sebe in druge in odgovorno stojimo za svojimi besedami in dejanji.


Karkoli počneš, delaj s srcem. Naj bo to igra z otroki ali postavitev zahtevnega sistema.

Brez veselja, zavzetosti in želje, da se naučimo nekaj novega, je vse brez pomena.

 

Do sebe in svojega dela


Spoštovanje se začne pri sebi. Tako kot mi spoštujemo sami sebe in svoje delo, to isto spoštovanje pričakujemo tudi od drugih. Spoštovanje pripada vsakomur, tudi če kdo misli, da si ga ne zasluži.


Do sodelavcev


Spoštovanje do sodelavcev je osnova za dobre medsebojne odnose in ustvarjalno delovno vzdušje.  Pomanjkanje spoštovanja zastruplja odnose in tepta dostojanstvo.


Do poslovnih partnerjev


Spoštovanje do kupcev in dobaviteljev, velikih in malih, pomembnih in manj pomembnih


Do okolja


Ekološka ozaveščenost, tako doma v pisarni kot na projektih v tujini.

 

Odgovornost za dobro opravljeno delo.
Soodgovornost za ustvarjanje dobrega delovnega okolja, od dobrih medsebojnih odnosov, pripravljenosti pomagati sodelavcem, dobrega sodelovanja pri skupinskem delu pa do skrbi za urejenost prostorov.
Soodgovornost za uspešno izvajanje projektov in gospodarno rabo virov.

Vizija

Naša vizija je utrditi položaj enega vodilnih integratorjev sekundarnih sistemov na svetu. Dosegamo jo s krepitvijo dolgoročnih poslovnih povezav in partnerskih odnosov.

Prizadevamo si, da naši odjemalci, ko se jim pokaže potreba po sekundarnih sistemih, najprej pomislijo na nas.